Sushi Antwerpen

Avocado wakame salade

10.50

Sake butsu

12.00

Kanikama salade

9.00

Mango salade

7.00

Maguro butsu

15.00

Wakame salade

5.00

0 cart count